Bài 4 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Dao động điện từ tự do là gì?


Dao động điện từ tự do  là sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của bản tụ điện và cường độ dòng điện i ( hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ ) trong mạch dao động.