Bài 6 Trang 83 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử? Lấy ba thí dụ.


Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng. 

Thí dụ:

  1. H20+Cl02  as2H+1Cl-1
  2. Fe0+2H+1ClFe+2Cl2+H02
  3. 2FeCl2+3Cl022Fe+3Cl3-1