Bài 7 Trang 83 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O.

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s và H2O.


Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử: