Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 11. Axit fomic tác dụng...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Axit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.


Axit fomic có công thức cấu tạo:

H-C-O-H            O

phân tử có nhóm -CH=O, do đó có tính chất của andehit

HCOOH + 2AgNO3 + 3NH3 → HCOONH4 +2Ag↓ +2NH4NO3