Câu 1, phần Luyện tập, trang 22, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích cái hay trong nghệ thuật sử dụng từ ngữ của tác giả


- Nhà thơ sử dụng hệ thống tính từ( trong veo, biếc, xanh ngắt...), các động từ( gợn, khẽ đưa, đớp động...) gợi vẻ thanh sơ dịu nhẹ rất hợp với cảnh thu vùng đồng bằng Bắc bộ 

- Cách giep vần "eo" tài tình gợi được vẻ đẹp cảnh thu lẫn tâm sự sâu kính của tác giả; đặc biệt là hình ảnh : Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo