Câu 1, trang 30, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Cảm nhận về hình ảnh bà Tú trong bốn dòng thơ đầu?


Hai câu đề:

Quanh năm buôn bán ở mom sông

+Công việc: “buôn bán”: gợi sự vất vả.

+ Thời gian: “quanh năm” : tuần hoàn liên tục.

+ Không gian: “mom sông”: chênh vênh, nguy hiểm.

→Hoàn cảnh làm ăn vất vả, lam lũ của bà Tú.

- “nuôi đủ”: không thừa không thiếu.

- Sử dụng số đếm, so sánh: “năm con với một chồng”: tăng thêm gánh nặng trên vai bà Tú. Bà là người vợ đảm đang, tháo vát, yêu chồng, thương con.

 Hai câu thực:

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

-Hình ảnh sử dụng chất liệu VHDG “thân cò”: gợi thân phận hẩm hiu, nhỏ bé của bà Tú.

-Đảo ngữ+ từ láy:

+ “Eo sèo”: lời kì kèo qua lại

+ “lặn lội”: bước chân tảo tần.

→Sự vất vả, hi sinh.

- Nghệ thuật đối:

+ “thân cò”- “quãng vắng”: côi cút, tội nghiệp, nhỏ bé, sự hi sinh thầm lặng.

- “Đò đông”:

+ nhiều người trên đò.

+Nhiều đò trên sông

-> Hình ảnh thơ thể hiện sự vất vả, hi sinh quên mình của bà Tú vì gia đình, đồng thời là tình cảm sâu sắc, thương cảm của Tú xương với vợ.