Câu 3, trang 30, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Lời chửi trong hai câu thơ cuối là lời của ai, có ý nghĩa gì?


Ông Tú đã hóa thân vào nỗi lòng bà Tú mà chửi thay cho bà. Bởi ông là kẻ sĩ, lo sách đèn nhiều năm vẫn không đỗ, bà Tú một mình gánh vác chuyện nhà. Ông không vượt qua được thói đời là kẻ trí thức thì không thể xắn quần xắn áo buôn bán giúp vợ. Vì vậy lời chửi mà Tú Xương chửi mình cũng giống như một sự an ủi, một lời chuộc lỗi với người vợ tảo tần, yêu quý của mình