Bài luyện tập, trang 30, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích sự vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ dân gian trong bài thơ


- Hình ảnh con cò trong ca dao được Tú Xương vận dụng sáng tạo với hình ảnh " thân cò", gắn với nỗi nhọc nhằn của thân phận người phụ nữ. Hình ảnh này được đặt sau từ " lặn lội " càng tô đậm hơn sự vất vả cực nhọc của bà Tú

- Dùng các thành ngữ chỉ số lượng: Một duyên hai nợ; Năm nắng mười mưa càng tô đậm sự gian nan, khổ cực của bà Tú