Câu 1 trang 33 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là chất và lượng của sự vật hiện tượng? Cho ví dụ?


_ Chất là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó, phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác.

+ Ví dụ: Đường có vị ngọt. Đây là thuộc tính tiêu biểu, nói lên chất riêng của đường dùng để phân biệt đường với các sự vật hiện tượng khác.

_ Lượng là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển (cao hay thấp), quy mô ( lớn, nhỏ), tốc độ vận động ( nhanh, chậm), số lượng ( ít, nhiều)... của sự vật, hiện tượng.

+ Ví dụ: Đối với một bạn A, lượng là số tuổi 16 tuổi, cân nặng 50kg, chiều cao 1m60 của bạn ấy.