Câu 1, trang 43, sgk Ngữ Văn lớp 11

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh chị hãy phân tích hai căn bệnh trên


a/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:

- Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn.

     + Tự ti: Tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin.
     + Khiêm tốn: Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn tự kiêu, không tự cho mình là hơn người

- Những biểu hiện của thái độ tự ti.

+ Không dám tin tưởng vào năng lực của mình.
+ Nhút nhát tránh chỗ đông người.
+ Không dám mạnh dạn đảm nhận công việc được giao.

- Tác hại của thái độ tự ti.

Không dám khẳng định mình.

b/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ.

- Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin.

       + Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích, do đó coi thường mọi người.
       + Tự tin: Tin vào bản thân mình.

- Những biểu hiện của thái độ tự phụ.

- Tác hại của thái độ tự phụ.

+ Luôn đề cao quá mức bản thân.
+ Luôn tự cho mình là đúng.
+ Khi làm gì đó lớn lao thì tỏ ra coi thường người khác.

- Tác hại của tự phụ :

Làm cho bản thân không tiến bộ, không có chí tiến thủ, thậm chí có thể làm cho mọi người xung quanh ghét.

c/ Xác định thái độ hợp lý:

Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu.