Câu 2, trang 43, sgk Ngữ Văn lớp 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong hai câu thơ 

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ
Ậm ọe quan trường miệng thét loa
( Trần Tế Xương)


- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ: Lôi thôi, ậm ọe.

- Đảo trật tự cú pháp.

- Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường.

- Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa: Cảnh thi cử không nghiêm túc, lộn xôn, bát nháo. Sĩ tử- người dự thi lôi thôi, lếch thếch. Quan trường thi không quản được người dự thi. Tất cả tạo nên một không gian thi cử ồn ào, dự báo một tâm sự ngao ngán của nhà thơ trước cảnh khoa cử đương thời