Câu 2, trang 106, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,77
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định hiện thực được nói tới trong hai câu thơ:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non

(Hồ Xuân Hương, Tự tình)


Hiện thực được nói tới trong hai câu thơ:

- Hiện thực bên ngoài nhân vật giao tiếp: thời gian/ không gian/ âm thanh.

- Hiện thực tâm trạng: cô đơn, lẻ loi, trơ trọi→tâm trạng đau buồn