Câu 5, trang 106, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Trên đường đi, hai người không quen biết gặp nhau, một người hỏi: "Thư bác, bác có đồng hồ không ạ?". Trong ngữ cảnh đó, câu hỏi cần được hiểu như thế nào? Nó nhằm mục đích gì?


- Bối cảnh giao tiếp: Trên đường đi, hai người không quen biết nhau nên không thể nào hởi câu riêng tư “Có đồng hồ hay không được”. nên mục đích hỏi câu hỏi đó người hỏi muốn biết về thời gian.

- Mục đích: Cần biết thông tin về thời gian, để tính toán cho công việc riêng của mình.