Câu 1, trang 106, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Căn cứ vào ngữ cảnh( hoàn cảnh sáng tác) hãy phân tích những chi tiết được miêu tả trong hai câu trích từ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu


- Các chi tiết xuất phát từ ngữ cảnh: “bòng bong che trắng lốp”, “ống khói chạy đen sì” (chỉ sự hiện diện của thực dân Pháp).

- Những người nông dân nghĩa sĩ rất căm ghét giặc Pháp đang nóng lòng chờ lệnh đánh giặc từ triều đình; cách diễn đạt chân thật, mộc mạc " muốn tới ăn gan", " muốn ra cắn cổ"