Câu 2 trang 37 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Chúng ta phải luôn luôn đổi mới phương pháp học tập. Theo em, đấy có phải là yêu cầu của phủ định biện chứng không? Tại sao?


Luôn luôn đổi mới phương pháp học tập là yêu cầu của phủ định biện chứng vì để đạt được kết quả cao trong học tập đòi hỏi chúng ta phải tìm ra phương pháp học mới, hiệu quả, khoa học hơn để thay thế các phương pháp học tập không hiệu quả hoặc hiệu quả không cao trước đây.