Câu 2, trang 74, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Các từ có nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể người( tim, óc, chân, tay, đầu) có thể  dùng chỉ người. Đặt câu với mỗi từ đó.


1. Hắn chính là kẻ cầm đầu trong đường dây buôn bán người này.

2. Em ấy là đôi chân cho người bạn tật nguyền của mình đến trường

3. Đôi bàn tay này có thể gây dựng cả cơ đồ.

4. Con tim đau đớn khi nghĩ về người thân đã mất.