Câu 5, trang 75, Sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn từ thích hợp cho vị trí bỏ trống trong các câu văn ở sgk


a. Nhật kí trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước

b. Anh ấy không dính dáng gì đến việc này

c. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới