Câu 2, trang 76, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích và phân biệt thuật ngữ khoa học với từ ngữ thông thường qua các ví dụ sau trong môn Hình học: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng, góc, đường tròn, góc vuông...


Điểm: là đối tượng cơ bản của hình học được mô tả là phần của không gian có kích thước mọi chiều bằng không

Đường thẳng: là đối tượng cơ bản của hình học, được mô  tả:  Đường thẳng được hiểu là một đường dài vô hạn, mỏng vô cùng, thẳng tuyệt đối và không bị giới hạn về hai phía.

Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng mà bị giới hạn bởi hai đầu mút, và là quỹ tích của tất cả những điểm nằm giữa hai đầu mút này trong quan hệ thẳng hàng.

Mặt phẳng: là đối tượng cơ bản của Hình học

Góc:  tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm

Đường tròn: là tập hợp những điểm trên một mặt phẳng, cách đều 1 điểm cho trước một khoảng cách nào đó

Góc vuông: là góc đo bằng 90 độ

Những thuật ngữ đó dùng trong Hình học khác với cách dùng trong đời sống hằng ngày: chẳng hạn đường thẳng là đường không cong queo, rẻ trái, rẻ phải, không gồ ghề, góc là vùng giới hạn giữa hai bức tưởng, hai đưởng phố....