Câu 2, trang 78, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp

Anh chị bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó


Khi làm đề bài này, học sinh cần lưu tâm một số ý sau:

- Hình ảnh những mái ấm tình thương là hiện thân cho lòng nhân ái, cho những phẩm chất tốt đẹp của con người trong đời sống

- Việc lập ra những mái ấm tình thương cưu mang những trẻ em cơ nhỡ, lang thang có ý nghĩa rất lớn cho bản thân các em và cho sự phát triển xã hội, vì vậy cần được nhân rộng mô hình này( bằng nhiều cách như kết hợp cộng đồng, qua mạng xã hội)

- Bình luận và bác bỏ một số biểu hiện tiêu cực, trái ngược như: Một số cá nhân thu nhận trẻ em lang thang để trục lợi bất chính, ăn chặn trên công sức lao động của các em, lợi dụng lòng tốt của xã hội đối với các em để làm giàu cho bản thân...

- Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân: Cần biết quan tâm, chia sẻ với những người khó khăn hơn mình tù những việc làm dù nhỏ bé tùy theo điều kiện