Câu 1, trang 78, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông


Khi nghị luận vấn đề này, học sinh cần lưu ý một số ý cơ bản sau:

- Tai nạn giao thông là một quốc nạn, tác động nhiều mặt trong đời sống con người: mỗi ngày có rất nhiều người chết, tàn tật vĩnh viễn, hàng trăm gia đình tang thương, kiệt quệ kinh tế vì tai nạn giao thông( dùng số liệu để làm sáng tỏ luận điểm)

- Phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: vi phạm luật giao thông, sủ dụng rượu bia, lạng lách đánh võng, vượt quá tốc độ....

- Bình luận: giảm thiểu tai nạn giao thông là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa lớn với toàn xã hội; từ đó đề xuất các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Rút bài học cho mình