Câu 3, trang 100, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nói thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị?


Tính chất trữ tình chính trị sâu sắc.

- Thơ Tố Hữu chủ yếu bộc lộ những cảm nhận về đời sống chính trị của đất nước và tình cảm chính trị của bản thân tác giả. Cái tôi trữ tình của tác giả là cái tôi chiến sĩ, gắn bó sâu sắc với vận mệnh dân tộc. Hồn thơ ông luôn hướng đến cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc

- Lí tưởng cách mạng của từng thời kì là đề tài, chủ đề sáng tác của nhà thơ.

->  Đời thơ, đời cách mạng trong TH thống nhất làm một. Thơ ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và trữ tình.