Câu 1, trang 99, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu.


Vài nét về tiểu sử

-  Tố Hữu: 1920 – 2002.

- Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành.

- Quê: Quảng Điền, Thừa Thiên  Huế.

- Tố Hữu sinh trưởng trong gia đình nho học và có truyền thống yêu văn chương: Cha ông là một nhà nho, mẹ ông sinh trưởng trong một gia đình nho học; mẹ ông thường ru ông bằng nhứng câu hò điệu hát xứ Huế, 

- Ông sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp Đảng năm 18 tuổi. Ông hăng say hoạt động cách mạng và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước.