Câu 4, trang 100, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Tính dân tộc trong nghệ thuật thơ Tố Hữu biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?


. Đậm đà tính dân tộc.

 Biểu hiện:

- Nội dung: Phản ánh con người VN trong thời đại mới đậm chất truyền thống và đạo lí của dân tộc.

- Nghệ thuật:

+ Thành công với thể thơ dân tộc: Dùng thể thơ lục bát nhuần nhuyễn
+ Ngôn ngữ tự nhiên, quen thuộc: sử dụng từ hô gọi tâm tình, sử dụng từ địa phương khéo léo( rứa/ chi/ )
+ Sử dụng tài tình từ láy, thanh điệu.
+ Thơ giàu nhạc điệu