Câu 3, trang 32, sgk Ngữ văn lớp 10

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích các biện pháp tu từ trong bài thơ thể hiện nỗi trống vắng khi bạn mất của tác giả


- Nghệ thuật nói giảm, nói tránh " thôi đã thôi rồi", " lên tiên": thể hiện sự yêu thương gần gũi bạn, nói giảm nói tránh để vơi bớt nỗi bi thương về sự ra đi của bạn

- Lặp lại cấu trúc câu khi nói về những kỉ niệm thắm thiết giữa tác giả và bạn mình, càng nhớ thương, càng đau đớn và trống vắng khi không còn bạn

- Sử dụng điển tích về tình bạn để khắc sâu trạng thái tâm lí cô đơn đau khổ khi bạn mất rồi.