Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.


- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.

- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.