Câu 4, trang 101, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Hình ảnh đoàn tàu trong truyện được miêu tả như thế nào? Vì sao hai chị em Liên và An lại cố thức để đợi tàu?


Chuyến tàu đến trong niềm mong đợi của hai chị em Liên, " các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường", " những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh..."

Hai chị em Liên quan sát đoàn tàu cho đến khi nó khuất sau rặng tre. Họ đợi tàu không phải để bán hàng, họ đợi tàu vì nó đén từ Hà Nội, nó mang miền kí ức truyệt đẹp của Liên, nó mang chút ánh sáng tốt đep, nó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya