Câu 6, trang 101, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Qua truyện ngắn Hai đứa trẻ, Thạch Lam muốn phát biểu tư tưởng gì?


Thạch Lam miêu tả cuộc sống tù đọng, quẩn quanh nơi phố huyện nghèo của người dân. Họ sống leo lắt nghèo khổ, tội nghiệp.
Nhưng nhà văn vẫn phát hiện, trân trọng những ước mơ cao đẹp của họ. Chừng ấy người trong bóng tối " mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ"