Câu hỏi thảo luận số 1 trang 64, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và nêu hậu quả của sự thay đổi đó.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 64, SGK Địa lí 11.
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 64, SGK Địa lí 11.

Nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và nêu hậu quả của sự thay đổi đó.

Nhận xét:

- LB Nga là nước đông dân (năm 2005 đạt 143,0 triệu người, đứng thứ 8 thế giới).

- Số dân của LB Nga có xu hướng giảm dần và liên tục: Giai đoạn 1991 – 2005, giảm từ 148,3 triệu người xuống 143 triệu người.=> Trung bình mỗi năm dân số LB Nga giảm 700 nghìn người/năm.

- Tháp dân số thể hiện dân số có xu hướng già hóa:

  • Đỉnh tháp tròn: Tỉ lệ người trên 60 tuổi khá lớn (đặc biệt người già ở nữ giới),
  • Đáy tháp thu hẹp: Tỉ lệ trẻ em dưới 14 tuổi có xu hướng giảm.

- Tỉ lệ nam và nữ của LB Nga không đồng đều, nữ chiếm tỉ lệ cao hơn so với nam ở tất cả các nhóm tuổi (năm 2001).

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm.

Hậu quả:

+ Dân số giảm gây thiếu hụt nhân công lao động kể cả nguồn lao động bổ sung.

- Chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn: bảo hiểm, trợ cấp xã hội cho người già, viện dưỡng lão...