Câu 3 trang 66, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga?


Một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga:

- Một số tác phẩm văn học: “Sông Đông êm đềm” của Sô – lô –khốp ; “Chiến tranh và hòa bình” của Lép –Tôn-xtôi; “Thép đã tôi thế đấy” của Ô-xtrốp-xki , "Tôi yêu em" của A.X. Pu - skin…

- Nhiều tác phẩm hội họa danh tiếng như: “ Mùa thu vàng”, “Tháng ba” của Lê-vi-tan, “ Người đàn ba xa lạ”của N.Kran-xcôi,…

- Các nhà khoa học nổi tiếng: Men-đê-lê-ép, Xi –ôn-cốp-xki, Cuốc-cha-tốp, Lô-mô-nô-xốp,…

- Các kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng: Điện Kremli, Cung điện mùa hè Peterhof, Cung điện mùa đông, Nhà thờ thánh Basil, Nhà thờ Chúa cứu thế Matxcova, Nhà thờ Hồi giáo Kul-Sharif , Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova,