Câu hỏi thảo luận trang 62, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào?

Câu hỏi thảo luận trang 62, SGK Địa lí 11.
Câu hỏi thảo luận trang 62, SGK Địa lí 11.

Vị trí địa lí LB Nga:

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

- Phía Đông giáp Thái Bình Dương

- Liên Bang Nga tiếp giáp với 14 nước:

  • Phía Tây giáp các quốc gia: Na Uy, Phần Lan, Extonia, Latvia, Bêla Rút, Ucraina, Grudia, Adecbaigian.
  • Phía Nam giáp các quốc gia: Ca-dắc-xtan, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên.
  • Thành phố Caliningrat nằm biệt lập ở phía Tây tiếp giáp với Ba Lan và Litva.