Câu hỏi thảo luận số 2 trang 64, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 71
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư LB Nga. Sự phân đó có thuận lợi và khó khăn gì với sự phát triển kinh tế?

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 64, SGK Địa lí 11.
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 64, SGK Địa lí 11.


* Phân bố dân cư LB Nga:

- Mật độ dân số trung bình là 8,4 người/km2 tuy nhiên có sự phân bố không đều:

- Tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng rộng lớn phía Tây: mật độ dân số từ 10 đến trên 25 người/km2.

- Tiếp đến là khu vực phía Nam với mật độ dân số từ 1 - 10 người/km2.

- Khu vực phía Bắc và vùng núi cao nguyên phía Đông dân cư phân bố thưa thớt, hầu như không có người sinh sống: mật độ dân số dưới 1 người/km2.

- Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, là các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tinh (trên 70% dân số năm 2005).

* Thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi:

  • Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực phía tây nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, khoáng sản giàu có…giúp khai thác tốt và có hiệu quả các thế mạnh này của đất nước, hoạt động kinh tế.

- Khó khăn:

  • Vùng phía Đông tập trung tài nguyên khoáng sản khá phong phú và giàu có, nhưng dân cư thưa thớt ⟶ khai thác tài nguyên chưa hiệu quả.
  • Vùng tập trung dân cư đông, đặc biệt là các thành phố lớn chịu sức ép lớn đến các vấn đề kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường.
  • Chênh lệch lớn trong sự phát triển kinh tế của cả nước.