Câu hỏi thảo luận trang 63, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển sản xuất những ngành công nghiệp nào?


Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển sản xuất những ngành công nghiệp:

- Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá ⟶ phát triển công nghiệp năng lượng, hóa chất, hóa dầu.

- Quặng sắt, kim loại màu... ⟶ phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu.