Câu 2 trang 66, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 65
Bạn đánh giá: Chưa

Đặc điểm dân cư của LB Nga có những thuận lợi và khăn gì cho việc phát triển kinh tế?


Những thuận lợi và khó khăn của dân cư đối với phát triển kinh tế.

Thuận lợi:

  • Dân đông nên thị trường tiêu thụ rộng  lớn.
  • Nguồn lao động dồi dào, có trình độ cao, tiếp thu nhanh các thiết bị, công nghệ khoa học.
  • Có nhiều thành phần dân tộc (100 dân tộc) nên đa dạng về văn hóa hoạt động sản xuất.
  • Dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố, thành thị nên tạo điều kiện phát triển mạnh cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Khó khăn:

  • Dân số đang có xu hướng giảm nên trong tương lai sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực lao động.
  • Chênh lệch giới tính cao ảnh hưởng đến sự cân bằng nguồn lao động.
  • Sự phát triển của các dân tộc chưa đồng đều, gây cản trở trong việc thúc đẩy Nga trở lại thành một cường quốc kinh tế.