Câu 1 trang 66, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 66
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển KT của LB Nga.


Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát  triển kinh tế của LB Nga:

Thuận lợi:

-  Địa hình: đa dạng.

  • Vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ phía Tây thuận lợi cho phát trển cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi. (đồng bằng Tây Xi-bia, đồng bằng Đông Âu).
  • Đồi núi, cao nguyên phía Tây giàu tài nguyên rừng, cung cấp gỗ cho sản xuất lâm nghiệp (rừng lá kim, rừng có thể khai thá là 764 triệu ha).

- Khoáng sản: giàu có

  • Dầu mỏ, khi tự nhiên, than đá ⟶ phát triển công nghiệp năng lượng, hóa chất,hóa dầu.
  • Quặng sắt, kim loại màu.(vùng phía Tây) ⟶ phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu.

- Sông ngòi: nhiều sông lớn, dốc nên trữ năng thủy điện lớn.(sông Lê-nin, sông Obi,..), hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Baican thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch. 

Khó khăn:

- Địa hình đồi núi, cao nguyên là chủ yếu nên giao thông vận tải khó khăn.

- Phần lớn lãnh thổ phía Bắc có khí hậu lạnh lạnh giá, băng tuyết hoặc khô hạn.

- Tài nguyên khoáng sản giàu có nhưng phân bố ở vùng núi cao nguyên điều kiện khai thác khó khăn.