Câu hỏi thảo luận số 4 trang 126, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Kể tên một vài khu công nghiệp tập trung ở địa phương (nếu có).


Một số khu công nghiệp tập trung ở địa phương. Ví dụ:

- Bà Rịa - Vũng Tàu: KCN Đông Xuyên, KCN Phú Mĩ I, KCN Phú Mĩ II, KCN Phú Mĩ III, KCN Châu Đức...

- Đồng Nai: KCN Amata, KCN Nhơn Trạch...

- Tp. HCM: KCN Linh Trung, KCN Hiệp Phước, khu công nghệ cao, KCN Tân Tạo...