Câu 2 trang 127, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?


Bảng so sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:

Tiêu chí Điểm công nghiệp Khu công nghiệp Trung tâm công nghiệp Vùng công nghiệp
Trình độ Là hình thức TC thấp nhất. Là hình thức TC ở trình độ khá cao. Là hình thức TC ở trình độ cao. Là hình thức TC ở trình độ cao nhất.
Đặc điểm

- Đồng nhất với một điểm dân cư, gần nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu hoặc vùng nông sản.

- Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.

- Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.

- Khu vực có ranh giới rõ ràng, có vị trí thuận lợi, gần cảng biển, quốc lộ, gần sân bay, khu dân cư...

- Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác cao.

- Các xí nghiệp dịch vụ hổ trợ sản xuất công nghiệp.

- Sản xuất sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu.

- Gắn với các đô thị vừa và lớn có vị tí địa lí thuận lợi.

- Quy mô lớn, gồm nhiều điểm CN, KCN và các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

- Các KCN, điểm CN có mối quan hệ về SX, kĩ thuật công nghiệp.

- Có các xí nghiệp nồng cốt, có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

- Là vùng lãnh thổ rộng lớn.

- Quy mô lớn, gồm nhiều điểm CN, KCN và trung tâm CN.

- Các điểm CN, KCN, trung tâm CN có mối quan hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

- Có các ngành CN tạo nên hướng chuyên môn hóa.

 

Hiện trạng ở Việt Nam Có nhiều điểm CN đơn lẻ ở các tỉnh miền núi Tây Bắc,Tây Nguyên.

- Xuất hiện thêm các khu công nghệ cao và khu chế xuất.

- Đến tháng 8 - 2007, VN có 150 KCN, khu chế xuất và CN cao.

- Các KCN tập trung nhiều ở ĐNB, ĐB sông Hồng và DH Nam Trung Bộ.

- Phân loại dựa trên các tiêu chí:

+ Ý nghĩa quốc gia: Hà Nội, tp Hồ Chí Minh.

+ Ý nghĩa vùng: Hải Phòng, Đà Năng, Cần Thơ...

 

- Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp (2001), VN có 6 vùng CN:

+ Vùng 1: Các tỉnh thuộc TDMNBB (trừ Quảng Ninh).

+ Vùng 2: Các tỉnh thuộc ĐBSH và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, hà Tĩnh.

+ Vùng 3: Từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

+ Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng).

+ Vùng 5: Các tỉnh thuộc ĐNB và Bình Thuận, Lâm Đồng.

+ Vùng 6: Các tỉnh thuộc ĐB sông Cửu Long.