Câu hỏi thảo luận số 1 trang 127, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp?


Những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp:

- Là hình thức ở trình độ cao, được hình thành chủ yếu trong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta.

- Là tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn liền với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.

- Mỗi trung tâm công nghiệp có thể gồm một hoặc một nhóm các xí nghiệp công nghiệp của nhiều ngành khác nhau.

- Có các xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt được hình thành dựa trên những lợi thế về tài nguyên, nguồn lao động, vị trí địa lí…

- Các xí nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế và quy trình công nghệ.

- Có các xí nghiệp bổ trợ nhằm tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên liệu, sửa chữa máy móc, thiết bị, cung cấp hàng tiêu dùng cho nhu cầu dân cư.