Câu hỏi thảo luận số 2 trang 126, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.


Đặc điểm chính của điểm công nghiệp:

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp thấp nhất.

- Đồng nhất với một điểm dân cư.

- Gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.

- Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

- Hình thành ở các tỉnh miền núi Tây Bắc hoặc Tây Nguyên.