Câu hỏi thảo luận trang 29, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ (hoặc Alat Địa lí thế giới) vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á.

Câu hỏi thảo luận trang 29, SGK Địa lí 11.
Câu hỏi thảo luận trang 29, SGK Địa lí 11.

Xác định trên bản đồ vị trí và các quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

- Vị trí: Nằm ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi; án ngữ trên đường hàng hải quốc tế từ Á sang Âu. Có vị trí chiến lược về kinh tế, giao thông, quân sự.

- Các quốc gia thuộc Tây Nam Á: Thổ Nhĩ Kì, Gru-di-a, Ac-mê-ni-a, A-dec-bai-gian, Xi-ri, I-răc, I-ran, A-rập Xê-ut, Cô-oet, Ap-ga-ni-stan, Li-băng, I-xra-en, Lãnh thổ Pa-le-xtin, Xi-ri, Giooc-đa-ni, Y-ê-men, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ô-man, Ca-ta, Ba-ranh.