Chứng minh vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Điều đó tạo nên những thuận lợi và khó khăn gì?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 75
Bạn đánh giá: Chưa

- Vai trò cung cấp dầu mỏ:

+ Cả 2 khu vực đều có trữ lượng dầu mỏ lớn, riêng Tây Nam Á chiếm gần 50% trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

+ Nhu cầu sử dụng dầu mỏ của thế giới rất lớn, Tây Nam Á có khả năng cung cấp hơn 40% nhu cầu dầu mỏ của thế giới.

- Thuận lợi: thu nhiều lợi nhuận từ xuất khẩu dầu mỏ.

- Khó khăn: trở thành mục tiêu nhòm ngó của nhiều cường quốc, nhiều tổ chức nhằm thao túng, giành giật quyền lợi từ dầu mỏ dẫn đến tình trạng bất ổn định về chính trị.