Câu hỏi thảo luận số 1 trang 31, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét về hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực Tây Nam Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?


Hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc trong khu vực Tây Nam Á:

- Gây nên sự mất ổn định trong khu vực =>  kìm hãm sự phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế không ổn định.

-  Phá hủy các cơ sở kinh tế, nhà cửa, cơ sở hạ tầng…ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, đe dọa và cướp đi tính mạng của hàng ngàn người dân vô tội.

- Gia tăng tình trạng đói nghèo ở khu vực này.

- Môi trường: tàn phá các thành phần tự nhiên (đất, rừng, địa hình, biển…); ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước…do chất phóng xạ từ bom đạn.