Câu hỏi thảo luận trang 30, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 5.7, hãy cho biết Trung Á có những quốc gia nào? Vị trí địa lí và lãnh thổ của khu vực có đặc điểm gì?


- Các quốc gia thuộc Trung Á là: Ca-dăc-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Cư-rơ-gu-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Mông Cổ.

- Đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ của khu vực

+ Vị trí địa lí:

   - Tọa độ địa lí giới hạn từ khoảng 300B - 600B và 460Đ - 1200Đ, thuộc vùng ôn đới và khá sâu trong lục địa.

   - Gần trung tâm lục địa Á - Âu: Phía Bắc giáp Liên Bang Nga; phía Nam giáp I-ran, Ấn Độ, Ap-ga-ni-xtan; phía Đông giáp Trung Quốc, phía Tây giáp biển Caxpi.

+ Lãnh thổ: có diện tích khoảng 5,6 triệu km2; các quốc gia thuộc Trung Á là: Ca-dăc-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Cư-rơ-gu-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Mông Cổ.