Câu hỏi thảo luận số 2 trang 32, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu? Vì sao?


- Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á:

+ Xung đột sắc tộc, xung đột giữa các quốc gia (I - xra - en với Pa - le - xtin và các nước Ả rập, I - ran với I - rắc...).

+ Mâu thuẩn, xung đột giữa các giáo phái của đạo Hồi, giữa các tín đồ của đạo Hồi với Do Thái và Thiên chúa giáo.

+ Đánh bom, khủng bố, ám sát...

- Nguyên nhân: Nguyên nhân sâu xa của sự mất ổn định trong khu vực xuất phát từ các mâu thuẫn về quyền lợi (đất đai, nguồn nước, dầu mỏ...), các định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hóa và các vấn đề thuộc lịch sử để lại. Ngoài ra còn có sụ can thiệp vụ lợi từ các thế lực bên ngoài.

- Hậu quả: an ninh chính trị - xã hội bất ổn, kinh tế bị sa sút, tăng thêm tình trạng đói nghèo.

=> Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á cần giải quyết từ các nguyên nhân trên một cách công bằng, khách quan và bình đẳng trên cơ sở các giá trị được luật pháp quốc tế chấp nhận. Ngoài ra cần giải quyết vấn đề đói nghèo để loại trừ nguy cơ xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố, tiến tới ổn định khu vực.