Câu hỏi thảo luận số 2 trang 31, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.

Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.


- Nhận xét:

Qua biểu đồ ta thấy:

- Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác cao nhất trong các khu vực (21356,6 nghìn thùng/ngày).

- Tây Nam Á và Trung Á có lượng dầu thô khai thác lớn hơn rất nhiều lượng dầu thô tiêu dùng, mỗi ngày Tây Nam Á duw15.239,4 thùng/ngày, Trung Á dư 669,8 thùng/ngày. => Mỗi ngày 2 khu vực Tây Nam Á và Trung Á có khả năng cung cấp cho thị tường dầu mỏ thế giới khoảng 15.909,2 thùng dầu mỏ.

- Tây Nam Á chiếm hơn 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới, Tây Nam Á là khu vực cung cấp phần lớn lượng dầu thô trên thị trường thế giới.