Câu 1 trang 33, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm trong bảng (trang 33), các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở  từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của chúng trên bản đồ  (hoặc Atlat Địa lí thế giới).


Khu vực Tây Nam Á:

- Quốc gia có diện tích lớn nhất: A-rập Xê-út - nằm trên bán đảo A-rap.

+ Phía Tây giáp Biển Đỏ.
+ Phía Bắc giáp các quốc gia: Gioocđani, I-rắc, Cô-oet,.
+ Phía Tây giáp vịnh Pecxich, Cata, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất.
+ Phía Nam giáp Yemen, Ooman.

- Quốc gia có diện tích và dân số nhỏ nhất: Ba-ranh -  là một quốc đảo nằm ở phía Tây vịnh Pecxich, phía Đông lãnh thổ A-rập Xê-ut.

- Quốc gia có dân số lớn nhất: Thổ Nhĩ Kì:

+ Phía Bắc giáp Biển Đen
+ Phía Tây và phía Nam giáp Địa Trung Hải, Xi-ri
+ Phía Đông giáp các quốc gia: Grudia, Ac-mê-ni-a, I-ran, I-rắc.

Khu vực Trung Á:

- Quốc gia có diện tích lớn nhất: Ca-dắc-xtan - nằm hoàn toàn trong vùng ôn đới  (vĩ độ 40 – 600B).

+ Phía Bắc giáp Liên Bang Nga.
+ Phía Đông giáp Trung Quốc
+ Phía Tây giáp Biển Ca-xpi.
+ Phía Nam giáp biển Aran và các quốc gia: U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gu-xtan.

- Quốc gia có diện tích nhỏ nhất: Tát-gi-ki-xtan - nằm sâu trong nội địa, không tiếp giáp biển.

+ Phía Bắc giáp Cư-rơ-gu-xtan.
+ Phía Tây giáp U-dơ-bê-ki-xtan.
+ Phía Đông giáp Trung Quốc.
+ Phía Nam giáp các quốc gia: Ap-ga-ni-xtan, Paki-xtan.

- Quốc gia có dân số lớn nhất: U-dơ-bê-ki-xtan:

+ Phía Bắc và phía Tây giáp biển Aran và Ca-dắc-xtan.
+ Phía Nam giáp Tuốc-mê- ni-xtan.
+ Phía Đông giáp Tát-gi-ki-xtan

- Quốc gia có dân số nhỏ nhất: Mông Cổ - nằm sâu trong nội địa châu Á, khí hậu khắc nghiệt

+ Phía Bắc giáp Liên Bang Nga.
+ Phía Đông và phía Nam giáp Trung Quốc.