Câu 5, trang 54, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Vì: Bài văn này được tác giả viết với cả tấm lòng và sự đánh giá trân trọng dành cho Nguyễn Đình Chiểu. Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng, lời lẽ thiết tha, xúc động. Tác giả đã làm rõ một thời đại đau thương mà anh hùng  của dân tộc ta qua thơ văn của NĐC, thu hút sự chú ý của người đọc