Bài 1 trang 126 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số  trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.


a) Định nghĩa nguyên hàm trên một khoảng :

  • Cho hàm số  xác định trên  Khi đó : Hàm số  được gọi là nguyên hàm của hàm số  trên  nếu  với mọi 

b) Phương pháp tính nguyên hàm từng phần :

+) Để tính bằng phương pháp nguyên hàm từng phần ta phân tích về dạng tích  (nếu nguyên hàm cần tính chưa có dạng tích) và thực hiện các bước sau: 

  • Chọn một nhân tử phù hợp và đặt hoặc . Tính 
  • Đặt phần còn lại là  hoặc . Tìm .
  • Áp dụng công thức nguyên hàm từng phần :  để tính nguyên hàm.

+) Chú ý : Phương pháp tính nguyên hàm từng phần thường được sử dụng khi hàm số cần tính nguyên hàm có dạng tích.

+) Ta cần chú ý một số cách đặt quen thuộc sau: 

+) Ví dụ minh họa :  Tính 

  • Đặt ta có 
  • Khi đó