Bài 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Xét hình phẳng  giới hạn bởi  và  

a) Tính diện tích hình  

b) Quay hình  xung quanh trục . Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.


a) Tính diện tích hình phẳng : 

+) Xét phương trình hoành độ giao điểm :

+) Vậy diện tích hình phẳng  là : 

+) Tính  

  • Đặt 
  • Đổi cận : ta có   ta có 
  • Khi đó 

+) Vậy 

b) Thể tích khối tròn xoay :