Bài tập trắc nghiệm trang 127 + 128 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

1. Tính  kết quả là :

(A)  (B)  (C)  (D) 

2. Tính kết quả sai là :

(A)  (B) 
(C)  (D) 

3. Tích phân  bằng :

(A)  (B)  (C)  (D) 

4. Cho hai tích phân  và , hãy chỉ ra khẳng định đúng :

(A)  (B) 
(C)  (D) Không so sánh được.

5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 

a)  và  bằng :

(A)  (B)  (C)  (D) 

b) và  bằng : 

(A)  (B)  (C)  (D) 

6. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường  và  quay xung quanh trục  Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng :

(A)  (B)  (C)  (D) 

1.C 2.D 3.B 4.C 5a.C 5b.B 6.D

1.  Đặt  Chọn C.

2.  

Chọn D.

3.  Chọn B

4. Xét hiệu :  Chọn C.

5. 

a)

  • Phương trình hoành độ giao điểm : 
  • Diện tích hình phẳng :  Chọn C.

b) 

  • Xét phương trình hoành độ giao điểm trên đoạn 
  • Diện tích hình phẳng :  Chon B.

6. Xét phương trình hoành độ giao điểm : 

Thể tích khối tròn xoay tạo thành :  Chọn D.