Bài 3 trang 126 SGK Giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 

 


a) 

b) 

c) 

d)